Hur målar man väggar i källare?

Hej!
Vilken sorts färg ska vi använda för att måla i vår källare?

Vid målning i källare brukar det sägas att man ska måla med en färg som inte är för tät och som släpper igenom fukt. Stämmer detta påstående?
Vårt hus är dränerat.
Jag har hört att takfärg lämpar sig bättre i sammanhanget än er väggfärg. Stämmer det och i så fall varför? Stannar takfärgen bättre kvar på källarväggar eller är den mer genomsläpplig?

Jag har också hört att takfärg kan var bra och att utomhusfärg inte ska användas inomhus för att de är farliga , stämmer det?

Kommentarer

 • Hej Elenor,

  Tack för din fråga,
  en mycket vanlig fråga som vi ofta får och precis som du nämner så cirkulerar många teorier kring vad som rekommenderas användas.

  Vi rekommenderar att du målar med vanlig väggfärg för inomhusmiljö i källare i bostadsmiljö.
  Det är en vanlig missuppfattning att man måste måla med en ännu mer diffusionsöppen färg som tex silikatfärg .
  Undantaget kan vara vid tex en jordkällare som är nergrävd under mark. Dessa målas i regel istället med kalkfärg.

  Har man dock problem med inträngande fukt som inkommer utifrån kan inte val av färg åtgärda detta eller lösa problemet.
  Man kan alltså inte förhindra att konstruktionen tar skada genom att måla med diffusionsöppna produkter så som tex silikatfärg utan skadan måste innan målning åtgärdas.
  Silikatfärg är en av de färger som är mest diffusionsöppna men finns där en fuktproblematik i väggkonstruktion så behöver denna åtgärdas för att konstruktionen inte ska skadas då fukt annars vandrar genom väggen. 
   

  Målar man med en vanlig väggfärg så upptäcker man en uppkommen problematik mycket snabbare, då denna typ av färg synbart släpper från ytan vid en fuktproblematik.
  Man skadar därför INTE konstruktionen genom att måla med en vanlig väggfärg.
  Målar man med tex Silikatfärg så ser ytan vid en fuktproblematik ofta bra ut under längre tid innan puts av fukt brutits ned.
  Detta gör att det estetiskt ser bra ut över längre tid men när problemet upptäcks har ofta putsen och konstruktionen redan tagit skada.

  Även Silikatfärg är svårare med sin öppna yta svårare att hålla rena och då de tar åt sig smuts lättare i jämförelse med väggfärg för inomhus.

  Inomhusprodukter är helt enkelt mer anpassade för just inomhusmiljö 
  De doftar mindre, de är lättare att måla med och du fritt val kulörmässigt och de är miljömässigt ett bättre val.
  De innehåller inte heller för målning inomhus onödiga tillsatser av påväxthämmande ämnen som utomhusprodukter kan göra.
  Även om dessa tillsatser inte avgår från ytan när väl färgen torkat och på så sätt inte är farliga så kan man om man har anlag för allergier vara mer känslig för dessa.

  Här i denna länk finner ni våra väggfärger för målning inomhus.
  Där hittar ni bland annat vår mest omtyckta väggfärger ad. Seren och ad. Stil


  Gällande din fråga kring skillnader i täthet mellan tak och väggfärger.
  Takfärger innehåller mindre bindemedel vilket gör dem lite mer öppna än väggfärger. Men ur diffusionshänseende är skillnaderna relativt små.

  Takfärger är dock inte lämpade att målas på väggar då de är mindre tåliga i sin yta och svårare att hålla rena än vad väggfärger är.


  Om du har fler frågor eller undrar över något i vårt svar här är du självklart välkommen åter.

  Hälsningar

  Christina

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.