Måla källarväggar invändigt

Hej!
Vilken sorts färg ska vi använda för att måla i vår källare?

Vid målning i källare, insida av yttervägg, brukar det sägas att man ska måla med en färg som inte är för tät och som släpper igenom normal fukt. (alltså ingen fuktproblematik med putsavlossning etc). Stämmer detta påstående?

Jag har hört att takfärg lämpar sig bättre i sammanhanget än er väggfärg. Stämmer det och i så fall varför? Stannar takfärgen bättre kvar på källarväggar eller är den mer genomsläpplig?

Hur stor är skillnaden på fuktgenomsläpp från betongrena väggar mellan silikatfärg, väggfärg och takfärg (bland era produkter)?Jag har även hört att silikatfärg inte ska användas inomhus pga fungicider i färgen, stämmer det? Kommer de i så fall ut i luften?

Kommentarer

 • Hej Elenor,

  Tack för din fråga,
  en mycket vanlig fråga som vi ofta får och precis som du nämner så cirkulerar många teorier kring vad som rekommenderas användas.

  Vi rekommenderar att du målar med vanlig väggfärg för inomhusmiljö i källare i bostadsmiljö.
  Det är en vanlig missuppfattning att man bör måla med en diffusionsöppen färg som tex silikatfärg i tron att de är bra mot fukt.
  Undantaget kan vara vid tex en jordkällare som är nergrävd under mark. Dessa målas i regel istället med kalkfärg.

  Har man problem med inträngande fukt som inkommer utifrån kan inte val av färg åtgärda detta eller lösa problemet.
  Man kan alltså inte förhindra att konstruktionen tar skada genom att måla med diffusionsöppna produkter så som tex silikatfärg utan skadan måste innan målning åtgärdas.


  Silikatfärg är en av de färger som är mest diffusionsöppna men finns där en fuktproblematik i väggkonstruktion så behöver denna åtgärdas för att konstruktionen inte ska skadas då fukt annars vandrar genom väggen.  

  Målar man med en vanlig väggfärg så upptäcker man en uppkommen problematik mycket snabbare, då denna typ av färg synbart släpper från ytan vid en fuktproblematik.
  Man skadar därför INTE konstruktionen genom att måla med en vanlig väggfärg.
  Målar man med tex Silikatfärg så ser ytan vid en fuktproblematik ofta bra ut under längre tid innan även den slutligen släpper.
  Detta gör att det estetiskt ser bra ut över längre tid men när problemet upptäcks har alltså ofta putsen och konstruktionen redan tagit skada.

  Gällande de påväxthämmande ämnen som finns tillsatta i utomhusprodukter så släpper inte dessa från ytan när färgen torkat och utger på så sätt ingen fara. Dock bör man om man har allergier eller vet att man är känslig för vissa ämnen vara aktsam med att måla med utomhusprodukter inomhus.

  Inomhusprodukter är helt enkelt mer anpassade för just inomhusmiljö och ur miljöaspekt bör vi alltid sträva efter att använda så lite som möjligt av dessa ämnen och våra inomhusprodukter är därför även ur denna synvinkel mer lämpade.

  Gällande din fråga kring
   skillnader i täthet mellan tak och väggfärger. 
  Takfärger innehåller mindre bindemedel vilket gör dem lite mer öppna än väggfärger. Men ur diffusionshänseende är skillnaderna relativt små.

  Takfärger är dock inte lämpade att målas på väggar då de är mindre tåliga i sin yta och svårare att hålla rena än vad väggfärger är.
  Även Silikatfärg är svårare med sin öppna yta svårare att hålla rena och då de tar åt sig smuts lättare i jämförelse med väggfärg för inomhus.

  Om du har fler frågor eller undrar över något i vårt svar här är du självklart välkommen åter.

  Hälsningar
  Christina Alcro Kundcenter
  (Uppdaterad )

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.